หนังสือ ฟรี: สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (Mass Communication and public Relation in Education)

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (Mass Communication and public Relation in Education)

Published by handsomemans under , , on 20:08

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
3
หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา


รายวิชา AV365
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (Mass Communication and public Relation in Education)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน

บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน

บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน

บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน

บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา

บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์

บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์

บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ

บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์

บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน

บทที่15 : การสำรวจประชามติ

บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ภาคผนวก :Supplement


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers