หนังสือ ฟรี: การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)

การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)

Published by Handsomemans Rich under , on 05:09

การบัญชีเฉพาะเรื่อง
3
หน่วย
(Specialized Accounting)
ศึกษาระบบการปฎิบัติงานและวิธีการบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข


รายวิชา AC344
การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(2)

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(3)

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(4)

ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(1)

ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(2)

ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(1)

ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(2)

ตอนที่4 : การบัญชีองค์การขนส่งมวลชน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers