หนังสือ ฟรี: การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)

การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)

Published by Handsomemans Rich under , on 02:10

การบัญชีโรงพยาบาล
3
หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและวิเคราะห์ผลงาน


รายวิชา AC347
การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ลักษณะการดำเนินงานของโรงพยาบาล

บทที่2 : ลักษณะของข้อมูลในระบบบัญชีโรงพยาบาล

บทที่3 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญช

บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี(ต่อ)

บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

บทที่5 : การควบคุมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง

บทที่6 : การควบคุมทางด้านบัญชีเจ้าหนี้

บทที่7 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหน

บทที่8 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้(ต่อ)

บทที่9 : สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา

บทที่10 : การควบคุมยาและเวชภัณฑ

บทที่11 : การบัญชีต้นทุน-การจัดสรรต้นทุนในโรงพยาบาล

บทที่12 : การจัดทำงบประมาณและงบประมาณเงินสด

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers