หนังสือ ฟรี: หลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)

หลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)

Published by Handsomemans Rich under , on 05:41
หลักการบัญชี 1 (3 หน่วย)

(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินหลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

คำนำ : Introduction

สารบัญ :Content

บทที่1 : วิวัฒนาการบัญชี

บทที่2 : งบการเงิน

บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(1)

บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(2)

บทที่4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ

บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(1)

บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(2)

บทที่6 : การปรับปรุงรายการบัญชี

บทที่7 : กระดาษทำการ(1)

บทที่7 : กระดาษทำการ(2)

บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(1)

บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(2)

ภาคผนวก : Supplement(1)

ภาคผนวก : Supplement(2)

บรรณานุกรม : Reference

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers