หนังสือ ฟรี: การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)

การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)

Published by Handsomemans Rich under , on 19:13
การวิเคราะห์งบการเงิน
3
หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษาโดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มาแ
รายวิชา AC409
การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

งบการเงิน 1

งบการเงิน 2

งบการเงิน 3

การวิเคราะห์งบการเงิน 1

การวิเคราะห์งบการเงิน 2

การวิเคราะห์งบการเงิน 3

งบกระแสเงินสด 1

งบกระแสเงินสด 2

งบกระแสเงินสด 3

วิเคราะห์กำไร 1

วิเคราะห์กำไร 2

วิเคราะห์กำไร 3

วิเคราะห์กำไร 4

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 1

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 2

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 3

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 4

บทที่ 1-1

บทที่ 1-2

บทที่ 2-1

บทที่ 2-2

บทที่ 3-1

บทที่ 3-2

บทที่ 4

บทที่ 5-1

บทที่ 5-2

ภาคผนวก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers