หนังสือ ฟรี: การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)

การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)

Published by Handsomemans Rich under , on 18:35

การบัญชีต้นทุน 1
3
หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองค์การธุรกิจ ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ งบประมาณสมบูรณ์แบบ งบประมาณยืดหยุ่น ได้และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปร


รายวิชา AC311
การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ

บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ

บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ(ต่อ)

บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร

บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร(ต่อ)

บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ(ต่อ)

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ-)

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ)

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ-)

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ)

บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2

บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2(ต่อ)

บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...

บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...(ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers