หนังสือ ฟรี: การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)

การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)

Published by Handsomemans Rich under , on 09:09

การบัญชีต้นทุน 2
3
หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสียหน่วยที่บกพร่อง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่าง ๆ งบประมาณจ่ายลงทุนการวัดผลการปฎิบัติงาน การกระจายอำนาจและการกำหนดราคาโอน


รายวิชา AC312(47)
การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปรได้

บทที่ 2 : ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

บทที่ 3 : การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

บทที่ 4 : การปันส่วนต้นทุน

บทที่ 5 : ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

บทที่ 6 : การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต

บทที่ 7 : ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

บทที่ 8 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 9 : การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers