หนังสือ ฟรี: ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)

Published by Handsomemans Rich under , , on 20:20

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน
-
หน่วย
(Solutions for AC409's Problems)
-รายวิชา AC409(H)
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis

แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ

แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow

แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์

แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง

เฉลยแบบฝึกหัด

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 130 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers