หนังสือ ฟรี: การบัญชีทั่วไป (General Accounting)

การบัญชีทั่วไป (General Accounting)

Published by handsomemans under , on 07:53

การบัญชีทั่วไป
3
หน่วย
(General Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทำงบการเงินของธุรกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

การบัญชีทั่วไป (General Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

คำชี้แจง : explanation

แบบประเมินผลก่อนการเรียน : Pre test

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : วิวัฒนาการบัญชี

บทที่ 2 : งบการเงิน

บทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้า

บทที่ 4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ

บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า

บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(ต่อ)

บทที่ 6 : การปรับปรุงรายการบัญชี

บทที่ 7 : กระดาษทำการ

บทที่ 8 : สมุดรายวันเฉพาะ

ประเมินผลหลังเรียน : Post test

แนวตอบและเฉลย 1: Answer

แนวตอบและเฉลย(ต่อ) : Answer

แนวตอบและเฉลย2 : Answer


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers